algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden yogalessen bij de Yogaklas
Door deelname aan yogalessen ga je automatisch akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Inschrijfvoorwaarden
Alle aanmeldingen vinden plaats door telefonisch contact of per e-mail.
De Yogaklas behoudt zich het recht voor om een les bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren.
Door inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige lesgeld, ook als je de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.
Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te zijn.

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk door een inschrijfformulier volledig in te vullen.
Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier ontvangt je bericht over data en tijd. Bij eventueel onvoldoende aanmeldingen krijg je van te voren bericht over uitstel of alternatieve datum.

Betaling
Het cursusgeld wordt bij aanvang van de eerste les contant worden betaald of  overgemaakt worden.
De Yogaklas behoudt zich het recht voor het cursusgeld tussentijds te verhogen.Je wordt hierover tijdig geïnformeerd. De verhoging geldt niet voor de lessenseries die al volledig betaald zijn door de deelnemer.

Zonder tegenbericht stuur ik je een week voor afloop van een blok lessen een factuur voor het nieuwe blok, die aansluitend op het vorige ingaat. Wil je liever (al dan niet tijdelijk) stoppen of  van lessenserie veranderen? Laat het dan weten minimaal 2 weken voor je strippenkaart  of abonnement afloopt.

Geld van al betaalde lessen wordt niet gerestitueerd.

Vakanties van de Yogaklas tellen niet mee voor de absentie op je strippenkaart. Die ’til’ ik over de vakanties heen.

Alle lessen  in de studio zijn inclusief materiaalgebruik en thee. Een eigen matje meenemen kan altijd.
Facturen stuur  ik per mail. Daarop staat ook vermeld wanneer de lessen  ingaan en wanneer deze aflopen.

Annulering
Afmeldingen/annuleringen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden.
Afmelden per whatsapp of telefonisch via 06 – 42010330. Bij afmelding vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats, mits er plek is kun je de les op een ander moment in het betreffende blok inhalen.  De Yogaklas © 2017

Aanwezigheid deelnemers
Je wordt verzocht 10 minuten van tevoren aanwezig zijn, zodat er voldoende tijd is om eventueel om te kleden, toilet te gebruiken enz. Tijdens de lessen is de buitendeur op slot. Ben je onverhoopt niet op tijd aanwezig, laat het dan weten via whatsapp, dan wordt er kort op je gewacht. Ben je 10 minuten of meer te laat dan wordt de deur niet meer geopend en vraag ik je ook niet aan te bellen ivm de rust tijdens de les.

Afwezigheid van de docent
Indien de docent niet in staat is een les te verzorgen, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd via whatsapp of sms.

Gezondheid van de deelnemer/medische informatie
De f deelnemer is zelf verplicht lichamelijke- en of psychische klachten voor aanvang van de les te melden op het inschrijfformulier of mondeling bij de docent.

Beeld en/of geluidsopname
De Yogaklas behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de lessen en deze eventueel te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, graag op het inschrijfformulier of mondeling doorgeven.
Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een les door een deelnemer is alleen mogelijk na toestemming van de docent en andere deelnemers.

Ongevallen en aansprakelijkheid
De Yogaklas stelt zich niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort.

De Yogaklas is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen.
Evenmin is de Yogaklas aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen bij de door de Yogaklas georganiseerde lessen. Neem alleen het hoognodige mee naar de les.
De Yogaklas stelt de deelnemer voor eventuele schade die door een van hen wordt aangericht aan de yogaruimte en/of inventaris van de studio.

Vakanties en nationale feestdagen
Tijdens school vakanties wordt er les gegeven, tenzij anders overeengekomen met de deelnemers. De Yogaklas behoudt zich het recht voor om tussentijds vakantie in te plannen, dit wordt tijdig aangegeven.

Klachten en geschillen
De Yogaklas zet zich volledig in om, iedere deelnemer op zijn of haar gemak te laten voelen en van de lessen een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meld dat dan per omgaande (per e-mail of telefonisch). De Yogaklas doet er vervolgens alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigend resultaat te komen.

De Yogaklas © 2017

De Yogaklas
Buys Ballotstraat 1a
1704 SK Heerhugowaard